Incline Dumbbell Curl – Cuốn Tạ Đôi Ngồi Ghế Nghiêng

Đây là bài viết hướng dẫn của Kênh Thể Hình T3H về bài tập tay Incline Dumbbell Curl (Cuốn Tạ Đôi Ngồi Ghế Nghiêng) kèm theo video, hình ảnh minh hoạ và cẩm nang ghi chú từng bước thực hiện để đạt hiệu quả tốt nhất.

Video Động Tác Mẫu

Động tác mẫu

Incline Dumbbell Curl – Ảnh Minh Hoạ

 

incline-dumbbell-curl-instruction-step-1
Tư thế khi cuốn tạ tay trái

 

incline-dumbbell-curl-instruction-step-2
Khi nâng tạ tay phải

Incline Dumbbell Curl – Cẩm Nang Hướng Dẫn

 

incline-dumbbell-curl-muscle-diagram
Nhóm cơ vận động chính trong bài tập

Nhóm cơ: Bắp tay trước

Dụng cụ: Tạ Đôi

Độ khó: Căn bản

 

  1. Ngồi xuống ghế và điều chỉnh độ nghiêng của ghế khoảng 45 độ. Cầm lấy tạ đôi, tay duỗi thẳng và giữ khuỷu tay gần người. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đây là tư thế sẵn sàng.
  2. Cố định bắp tay trên. Thở ra và bắt đầu cuốn tạ đến khi cảm nhận cơ bắp tay siết lại. Giữ tư thế 1 giây để tối ưu hiệu quả.
  3. Hít vào và từ từ hạ tạ xuống tư thế như ban đầu.
  4. Thở ra và lại cuốn tạ bên tay còn lại.
  5. Lặp lại cho đến khi hết hiệp. 

Nguồn: https://www.bodybuilding.com/  | Dịch và Biên tập: Kênh Thể Hình T3H