Cable Overhead Tricep Extension – Duỗi Cáp Tay Sau Qua Đầu

Đây là bài viết hướng dẫn của Kênh Thể Hình T3H về bài tập tay Cable Overhead Tricep Extension (Duỗi Cáp Tay Sau Qua Đầu) kèm theo video, hình ảnh minh hoạ và cẩm nang ghi chú từng bước thực hiện để đạt hiệu quả tốt nhất.

Video Động Tác Mẫu

Động tác mẫu

Cable Overhead Tricep Extension – Ảnh Minh Hoạ

 

cable-overhead-tricep-extension-instruction-step-1
Tư thế khi hạ cáp

 

cable-overhead-tricep-extension-instruction-step-2
Tư thế khi duỗi cáp

Cable Overhead Tricep Extension – Cẩm Nang Động Tác

 

cable-overhead-tricep-extension-imuscle-diagram
Nhóm cơ vận động chính trong bài tập

Nhóm cơ: Bắp tay sau

Dụng cụ: Máy kéo cáp

Độ khó: Căn bản

 

  1. Gắn dây thừng đôi vào máy cáp. Hạ độ cao của cáp xuống thấp nhất. Tricep Extension
  2. Cầm dây thừng chặt ở cả hai tay. Duỗi thẳng cánh tay lên trên đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng vào nhau. Khuỷu tay giữ gần đầu và cánh tay gần vuông góc với mặt đất. Đây là tư thế sẵn sàng. on
  3. Hít vào và từ từ hạ dây xuống phía sau đầu trong khi cố định bắp tay trên. Hạ đến khi cảm nhận cơ tay sau giãn hết mức có thể.
  4. Thở ra và kéo dây lên lại tư thế ban đầu. Cảm nhận bắp tay sau siết lại.
  5. Lặp lại cho đến khi hết hiệp. Tricep Extension

Nguồn: https://www.bodybuilding.com/  | Dịch và Biên tập: Kênh Thể Hình T3H