BẢN QUYỀN

Toàn bộ thông tin bài viết tại Trungtamthehinh.com đều thuộc bản quyền của Kênh Thể Hình T3H. Bất kỳ nội dung tham khảo đến từ các website khác, bao gồm cả trong và ngoài nước như www.thehinh.com, www.webthehinh.com, www.bodybuilding.com, v…v…,  luôn được T3H trích dẫn nguồn đầy đủ. 

Bạn đồng ý sử dụng Trungtamthehinh.com với những mục đích đúng pháp luật và không xâm phạm quyền lợi, giới hạn hoặc ngăn cấm người khác sử dụng. Những hành vi bị ngăn cấm gồm sách nhiễu, bôi nhọ, gây khó chịu cho bất cứ cá nhân nào khác.

Quy định bản quyền chia sẻ bài viết

Tất cả bài viết, nội dung trên Trungtamthehinh.com đều thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Kênh Thể Hình T3H, vì vậy khi chia sẻ bài viết hay một phần bài viết, vui lòng thực hiện các yêu cầu sau đây:

Mọi thông tin, bài viết phải được trích dẫn rõ ràng: “Trích bài viết từ www.trungtamthehinh.com”
Khi trích dẫn nội dung bài viết của Trungtamthehinh.com, tuyệt đối không được sửa câu chữ, từ ngữ hoặc cú pháp khi chưa được sự đồng thuận từ tác giả.

Bản quyền trí tuệ

Tất cả các bản quyền, mẫu mã, quyền về kiểu mẫu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đăng ký cũng như không đăng ký) trên và trong Trungtamthehinh.com và tất cả các nội dung (dưới mọi hình thức) được đặt trên trang web đều thuộc quyền sở hữu của Trungtamthehinh.com hoặc người cấp phép cho Trungtamthehinh.com. Bất kỳ cá nhân, tổ chức không được sao lưu, tái bản, cắt xén, tải xuống, phát sóng, truyền tải, hoặc dùng nội dung của Trungtamthehinh.com bất cứ trong trường hợp nào, ngoại trừ cho mục đích cá nhân, và không mang tính chất kinh doanh lợi nhuận. Nếu sử dụng nội dung của Trungtamthehinh.com cho những mục đích khác, các cá nhân, tổ chức phải được Trungtamthehinh.com cho phép trước bằng văn bản.

Các tên tuổi, danh mục, hình ảnh và logo biểu trưng cho Trungtamthehinh.com hoặc đối tượng thứ ba và các tài liệu, chương trình đều thuộc bản quyền, quyền về kiểu mẫu, mẫu mã của Trungtamthehinh.com và đối tượng thứ ba. Những điều ghi ở đây sẽ không được coi như trao quyền dùng thương hiệu, bản quyền hay mẫu mã thiết kết của Trungtamthehinh.com hay bên thứ ba.

Miễn trừ trách nhiệm

Trungtamthehinh.com không bảo đảm tính kịp thời, trọn vẹn hay hiệu suất của trang web và nội dung. Kênh Thể Hình T3H luôn luôn cố gắng bảo đảm các thông tin do Trungtamthehinh.com cung cấp là chính xác và chuyên nghiệp nhất, nhưng Trungtamthehinh.com không giữ trách nhiệm vì bất kỳ sai sót, hay nội dung không chính xác trên trang web.

Trungtamthehinh.com sẽ không chịu trách nhiệm cho những mất mát hay thiệt hại sau (dù những thiệt hại hay mất mát đó có được biết trước, thấy trước hay không): (a) mất dữ liệu; (b) mất lợi nhuận; (c) mất việc hay công ty; (d) mất cơ hội; (e) mất cảm tình hay tổn hại cho danh tiếng, tên tuổi; (f) mất mát của các bên thứ ba; hoặc (g) bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, hay mang tính hậu quả xuất phát từ việc sử dụng Trungtamthehinh.com.

Trungtamthehinh.com không bảo đảm rằng các chức năng trên trang web sẽ hoạt động liên tục hay không có lỗi, rằng các nhược điểm sẽ được sửa chữa, hoặc server của trang không có virus. Trách nhiệm của quý đọc giả là thực thi những thủ tục cần thiết cũng như kiểm tra virus nhằm tự bảo vệ và bảo đảm tính chính xác của dữ liệu.

Các điểm khác

Nếu có điểm nào trong các điều khoản này bị cho là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực hiện do luật pháp của bất kỳ tiểu bang hay đất nước nào nơi các điều khoản này được nhằm hiệu lực, thì theo mức độ và phạm vi quyền tài phán cho rằng điểm đó là bất hợp pháp, không hợp lệ hay không thể thực hiện, điểm đó sẽ được bỏ và xóa khỏi các điều khoản này

Việc Kênh Thể Hình T3H không thể hay chưa thể thực hiện bất kỳ quyền nào trong các điều khoản này không có nghĩa là chúng tôi không có quyền thực hiện quyền đó.

Việc sử dụng trang Trungtamthehinh.com phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện ở Việt Nam, phải được diễn giải theo đúng luật pháp Việt Nam và phụ thuộc vào quyền phán xét duy nhất của tòa án Việt Nam.

Bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các điều khoản trên, vui lòng liên hệ Kênh Thể Hình T3H qua: [email protected] hoặc tại đây.